Giới thiệu dòng biến tần Schneider ATV340


  • Biến tần Schneider ATV340 hiệu suất máy cao.
  • Biến tần ATV340 giúp chúng ta tăng tốc hoặc giảm tốc độ động cơ trong khoảng thời gian ngắn được cài đặt
  • Biến tần ATV340 đáp ứng với hầu hết các loại động cơ và điều khiển đóng/mở vòng lặp.
  • Biến tần ATV340 kết nối với hệ thống bằng thời gian thực và giảm thiểu tối đa quá trình cài đặt kết nối tới máy tính.
  • ATV340 được thiết kế theo tiêu chuẩn IEC60721-3-3 Class 3C3 và 3S3

Ứng dụng dòng biến tần Schneider ATV340


  • Máy đóng gói,
  • Máy xử lý vật liệu kim loại,
  • Đóng gói máy móc kim loại,
  • Cẩu trục....
Tài liệu biến tần Schneider ATV340 Tiếng Việt
Tài liệu biến tần Schneider ATV340 Tiếng Việt

Tài liệu cài đặt biến tần Schneider ATV340


Bảng giá biến tần Schneider ATV340


Sản phẩm biến tần Schneider khác:

Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956