Hiện tại dòng sản phẩm Twido hãng đã ngưng sản xuất, thay vào đó là dòng sản phẩm Modicon M221. Quý khách có thể tham khảo tại:

Modicon M221

Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956