Phần mềm lập trình PLC S7 1200

TIA Portal: Lập trình cho PLC của Siemens


a. Phiên bản V15.1

Khuyến cáo nên download từ link drive google sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1R3INbsly9-yHpcy9697yCKVLGV4UCYXj

hoặc: Pass giải nén là: www.qthang.net

b. Phiên bản V15

Disk1: Step 7 Professional

https://drive.google.com/file/d/1pzyRIkNjlBKjLNpkF5y7IqjyW29oMxut/view

Disk 2: WinCC Professional

https://drive.google.com/uc?id=1MfDT651khagWA-vifmK2awVnhymbH_W7&export=download

PLC SIM:

https://drive.google.com/file/d/1FR42e3ytDfXviUKQnO7UAW02_zF429HF/view

PLC SIM advanced:

https://drive.google.com/file/d/1dnHe1L1sRO8ijZcupq2BssKXySAQbuOP/view

Crack:

https://drive.google.com/file/d/1MaY4XhkAjn3Z2uMGaNdGYItKvCWUnVRZ/view

Hướng dẫn cài đặt TIA Portal


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline Miền Bắc: 0971.591.766
Hotline Miền Nam: 0912.434.956